Genel Ön Bilgilendirmeler

https://www.drappe.com internet sitesi üzerinde vermekte olduğunuz sipariş, Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında DRAPPE GİYİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ‘ye (Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)) verilen bir sipariştir. Firma bilgileri aşağıdaki gibidir;

Adres; Yavuz Selim Mah. Küçük Sanayi Sitesi 77. Cad. No:27 A. Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ  

Tel: 0533-134-7679

       0533-134-7680

E-Posta: info@drappe.com

https://www.drappe.com (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) üzerinden siparişe konu mal ve/veya hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) ALICI tarafından  (mobil cihazınızdaki uygulama üzerinden yapılanlar da dâhil olmak üzere) satın alınması ve siparişin verilmesi ve Sözleşmenin yapılması ile ilgili teknik aşama ve adımlar, bilgi girişleri sırasındaki hataların belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlar buraya kadarki işlemler sırasında ilgili sayfalarda ( çıkan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapma imkânı verilerek) belirtilmiştir. İnternet Sitesinde siparişle ilgili bir bilgi girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda bilgilerin düzeltilerek devam edilebilmesi ve ödeme bilgilerinin girilirken oluşabilecek hataların düzeltilebilmesi mümkündür. Ödeme işleminin tamamlanması aşamasından sonra fark edilen bilgi girişi hataları için ALICI’lar Müşteri Hizmetleri ile info@drappe.com e-posta adresi ile iletişime geçebilir.

SATICI’nın Türkiye dışına ürün satışı bulunmamaktadır. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Ürünün bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alınması gerekmektedir.

ALICI, Sözleşmeyi onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)’in bu sayfada belirtilen bedeli ve masrafları ALICI’nın seçtiğini ödeme yöntemi ile ALICI’dan tahsil edilir.

Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya veya ALICI’nın belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, ALICI herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için aynı süre içinde SATICI’ya ait e-posta veya telefon ile açık bir bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıda sayılı cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması gerekir. Cayma hakkını kullandığınıza ilişkin bildirimi yönelttiğiniz tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya ya da SATICI’nın yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmelidir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli SATICI karşılanır. Cayma hakkının kullanılması halinde, vergi mevzuata gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının da iade edilmesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Ancak aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkınız bulunmamaktadır:

 • ALICI’nın Özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil)
 • Kozmetik ve gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar
 • Mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar
 • Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar
 • Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri;
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,
 • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,
 • Onayınız ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler,
 • Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile tarafınızın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Cayma hakkının kullanımı mümkün olan hallerde, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI’nın sorumluluğu bulunmaktadır. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybeder. SATICI’nın kabul ettiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik ve/veya bozulma kadar indirim yapılır.

Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi 14 günlük süre içinde SATICI’ya iletmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine) olması gerekmektedir.

İade işleminde Ürünün kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, SATICI’ya kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün’le beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili bölüm ALICI tarafından doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Yukarıdaki belirtilen yükümlülüklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürünün ALICI’ya teslim masrafları, ALICI’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

ALICI’nın ürünlere ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI’nın, akdi ve kanuni tahsil ve mahsup hakları dâhil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

İnternet Sitesinde işlem güvenliği, verilerin korunması, gizliliği, kişisel verilerin işlenmesi ve ticari elektronik iletiler ile ilgili hususlarda SATICI ve ALICI için geçerli kurallar ve şartlar aşağıdadır. ALICI dilediği her zaman bu konularda belirtilen iletişim araçları ile SATICI’ya ulaşarak bilgi alabilir.

Burada yer alan bilgilendirmeler ile ALICI’nın Sözleşmeyi İnternet Sitesinde onaylayarak kabulünden sonra sipariş teyidi ile birlikte ALICI’nın belirttiği e-posta adresine gönderileceğinden, bu bilgilendirmelere kolayca erişme imkânı olacakt

Diğer Ön Bilgilendirmeler

Satıcı

Ticari Unvanı : DRAPPE GİYİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

Adres : Yavuz Selim Mah. Küçük Sanayi Sitesi 77. Cad. No:27 A. Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

Kargo İade Adres : Yavuz Selim Mah. Küçük Sanayi Sitesi 77. Cad. No:27 A. Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

Telefon : 0533-134-7679

               0533-134-76 80

E-postainfo@drappe.com

Banka Hesabı : TR97 0001 5001 5800 7322 3431 20 Vakıfbank

Sözleşmenin Konusu, Ürün, Fiyat, Ödeme ve Teslimat Koşulları:

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve tarafınızın bildirdiği teslim yeri dâhil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının tarafınızın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde şirketimiz tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubeden teslim almanız gerekmektedir. (Bu hususta tarafınıza gerekli bilgilendirme, e-posta/, SMS veya telefonla yapılacaktır).

Ürün Kodu ve Adı 
Adet 
Birim Fiyatı 
Birim İndirimi 
Toplam Satış Tutarı 
Vade Farkı 
KDV Dahil Toplam Tutar 
Kargo ücreti 
Kargo dahil toplam bedeli 
Ödeme şekli 
Teslimat Bilgileri 
Adı Soyadı 
Adres 
Telefon 
E-Posta 
Adı Soyadı 
Adres 
Telefon 
E-Posta 

Ürünler’in sevkiyatına, stoklarda olması halinde ALICI tarafından sipariş edilmesini takiben 7 iş günü içinde başlanacaktır.

SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edecektir.

Ürün, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürünün sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.

Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın Ürünü SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır.

Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, İnternet Sitesinde ilgili siparişe özel olarak teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Ürün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürünü, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade edecektir.

ALICI, Ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

ALICI’nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemişse, Ürünü teslim almadan önce Ürünün bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak Sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürünü teslim etmeyebilir.

Herhangi bir nedenle ALICI tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

ALICI, İnternet Sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya şirket merkezi adresi üzerinden ulaştırabilirler.

ALICI, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmek ile, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ALICI ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için cayma hakkı başta olmak üzere Kanun kapsamındaki haklardan yararlanamayacaktır. Ayrıca, ALICI’nın tüzel kişi olduğu hallerde vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün’le beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu, Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesinde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderilecektir. ALICI, Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formu’nu istediği şekilde buradan erişebileceğini anlar ve kabul eder. Söz konusu metinler SATICI tarafından asgari 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

SATICI,  https://www.drappe.com sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. DRAPPE GİYİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. aynı zamanda; ALICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, https://www.drappe.com sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. ALICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

ALICI, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngördükleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini DRAPPE GİYİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. https://www.drappe.com sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda SATICI, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

ALICI, işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ’nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil bu Sözleşmenin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürünü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler gerek bu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

İşbu Sözleşme doğrultusunda taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.